Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

26-06-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft voor de locatie Molenweg te Zegveld een evaluatieverslag en nazorgplan ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 39c en 39d van de Wet bodembescherming. Evaluatieverslag en nazorgplan zijn ingediend door Gemeente Woerden.Op deze locatie heeft een bodemsanering plaatsgehad. Er is sprake van een restverontreiniging in debodem, waardoor nazorgbepalingen en/of gebruiksbeperkingen nodig zijn.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Kennisgeving Bodemverontreiniging in : Defensie-eiland Woerden werkgebied 'Noord' asbestspots A en C (UT063200357) 26-06-2019 26-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming, locatie: Exercitieterrein (grasveld) Oostsingel te Woerden 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200352) 26-06-2019 26-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Woerden 26-06-2019 26-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: nabij Waardsebaan in Woerden 26-06-2019 26-06-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Meije 334 Nieuwkoop detail
Oude Meije 6 Woerdense Verlaat detail
Toegang 1 Woerdense Verlaat detail
Toegang 3 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 6 A Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 8 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 12 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 14 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 16 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 10 Woerdense Verlaat detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Blauwe Meije ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen