Bodemverontreiniging in Hekendorp aan de Opweg (UT058900169)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Hekendorp aan de Opweg (UT058900169) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft op 30 oktober 2013 een melding ontvangen op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. De melder is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie: Opweg in Hekendorp.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen