7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: milieuverordening

De bekendmaking Bekendmaking beschikking PMV, locatie: stiltegebied Beverweerd/Rijsenburg te Langbroek is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij aan PJGU Langbroek een ontheffing op grond van de Provinciale Milieuverordening hebben verleend. Het betreft een ontheffing voor een tentfeest tijdens oud en nieuw. De ontheffing is uitsluitend geldig op 1 januari 2014. De geplande activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, zal plaatsvinden in het stiltegebied Beverweerd/Rijsenburg. Het betreft een weiland ten zuiden van de Langbroekerdijk, tussen Langbroekerdijk A103a/b en A107, kadastraal bekend als LBKO2B 1214 te Langbroek.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen