Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure, locatie: Haringweg 27 in Bunschoten en Spakenburg.

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure, locatie: Haringweg 27 in Bunschoten en Spakenburg. is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de aan A. van de Groep & Zonen B.V. te Bunschoten - Spakenburg verleende ontwerp-veranderingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, defi nitief te verlenen. Het betreft de inname van de volgende afvalstromen onder Euralcode 07.01.99: Polymeer, monomeer en bleekaarde; Dierlijk en plantaardig vet; (Glycerine) water met vet. De ontwerp-vergunning heeft van 8 augustus 2013 tot en met 18 september 2013 ter inzage gelegen. Hiervan is op 7 augustus 2013 mededeling gedaan in "De Bunschoter". De vergunning betreft geen uitbreiding van reeds vergunde milieuruimte. De inrichting is gelegen aan de Haringweg 27 in Bunschoten en Spakenburg.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen