Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Van Reenenweg 155-157 te Zeist, Sola (UT035500011)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

17-06-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft een evaluatieverslag ontvangen zoals bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming.Het betreft een verslag van een bodemsanering, locatie: Van Reenenweg 155-157 te Zeist, Sola.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 17-06-2019 17-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 17-06-2019 17-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 17-06-2019 17-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 17-06-2019 17-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 17-06-2019 17-06-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Van Reenenweg 177 B Zeist detail
Van Reenenweg 173 Zeist detail
Van Reenenweg 167 Zeist detail
Van Reenenweg 169 Zeist detail
Van Reenenweg 171 Zeist detail
Van Reenenweg 171 A Zeist detail
Van Reenenweg 177 Zeist detail
Van Reenenweg 177 A Zeist detail
Van Reenenweg 179 Zeist detail
Van Reenenweg 181 Zeist detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Uitbreiding parkeerplaats Lidl vastgesteld 10-02-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen