7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Nieuwegein: Hooglandse Jaagpad (UT035600805) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Bodemverontreinigingin Nieuwegein: Hooglandse Jaagpad (UT035600805) Vitens N.V. heeft bij de provincie Utrecht bodemonderzoeksrapporten en een deelsaneringsplan ingediend voor de bodemverontreiniging op de bovengenoemde locatie. Gedeputeerde Staten hebben het volgende besloten: Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering, als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming, noodzakelijk is.Gedeputeerde Staten van Utrecht stemmen in met het deelsaneringsplan.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen