Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Woerden

Producttype

ontheffing flora en faunawet

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

25-06-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht maken bekend: dat zij ontheffingen weigeren voor het doden met behulp van het geweer van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en smienten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Ontheffingsaanvragen zijn ingediend door grondgebruikers in de gemeente Woerden onder zaakkenmerk-nummers: Z-FF-ONT-2013-4473 tot en met Z-FF-ONT-2013-4784.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Kennisgeving Bodemverontreiniging in : Defensie-eiland Woerden werkgebied 'Noord' asbestspots A en C (UT063200357) 25-06-2019 25-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming, locatie: Exercitieterrein (grasveld) Oostsingel te Woerden 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Woerden 25-06-2019 25-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: nabij Waardsebaan in Woerden 25-06-2019 25-06-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Meije 334 Nieuwkoop detail
Oude Meije 6 Woerdense Verlaat detail
Toegang 1 Woerdense Verlaat detail
Toegang 3 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 6 A Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 8 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 12 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 14 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 16 Woerdense Verlaat detail
Voorhaakdijk 10 Woerdense Verlaat detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Blauwe Meije ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen