Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Eemnes

Vergunnings type: ontheffing flora en faunawet

De bekendmaking Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Eemnes is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht maken bekend: dat zij ontheffingen weigeren voor het doden met behulp van het geweer van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en smienten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Ontheffingsaanvragen zijn ingediend door grondgebruikers in de gemeente Eemnes onder zaakkenmerk-nummers: Z-FF-ONT-2013-4470,-4723 en -4748.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen