7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Bilthoven, Haydnlaan 39 (UT031000265) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrechtheeft op 23 september 2013 een melding ontvangen op grond van artikel39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regelinguniforme saneringen. De melder is van plan de bodem te saneren ter plaatse van: Haydnlaan 39 te Bilthoven.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen