Bodemverontreiniging in Breukelen UT: Karel Doormanstraat 47 (UT031100001)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Breukelen UT: Karel Doormanstraat 47 (UT031100001) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Op 27 mei 2013 heeft Stichting Bodemcentrum aan GS verzocht de beschikking van 1 november 1990 (ernst/ spoed en instemmen saneringsplan) te heroverwegen. Gedeputeerde Staten hebben het volgende besloten: Ter plaatse van het/de hierboven genoemde perceel/percelen is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. Gedeputeerde Staten van Utrecht stemmen in met het deelsaneringsplan.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen