6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking NB wet, locatie Waardsedijk 44 in Snelrewaard is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Tevens is een besluit op grond van artikel 10, derde lid, van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht en artikel 9 van de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht 2013 genomen.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen