7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking Melding bodemverontreiniging, locatie: Jacob Catslaan 10-20 te Zeist (UT035500333) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft een evaluatieverslag ontvangen zoalsbedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming. Het betreft een verslag van een bodemsanering op bovengenoemde locatie.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen