7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging, locatie: De Liesbosch te Nieuwegein (UT035600176) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Onroerendgoed en Verhuurmaatschappij Van Hees B.V. heeft bij de provincie Utrecht een saneringsplan ingediend voor de bodemverontreiniging op De Liesbosch 6 te Nieuwegein. Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat het ingediende saneringsplan voldoet aan het bij of krachtens artikel 38 van de Wet bodembescherming bepaalde.Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten in te stemmen met het saneringsplan.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen