7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking NB wet voor bedrijven gelegen aan verschillende locaties in Woudenberg is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Tevens is een besluit op grond van artikel 10, derde lid, van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht en artikel 8 van de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht genomen.De vergunning is verleend ten behoeve van de volgende bedrijven gelegen aan de locaties; Laagerfseweg 77 in Woudenberg, Voskuilerweg 44 in Woudenberg, Voskuilerweg 26 in Woudenberg, Voskuilerweg 10 in Woudenberg, Moorsterweg 9 in Woudenberg, Kolfschoterdijk 37 in Woudenberg
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen