6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Melding bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd) (UT031202013) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft op 11 juli 2013 een melding ontvangen op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. De melder is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie: Fort Vechten (brughoofd).
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen