Melding bodemsanering, locatie: Leeuweriklaan te Zeist (UT035500494)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

18-04-2019

Einde bekendmaking

18-04-2019

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft op 3 juli 2013 een melding ontvangen op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. De melder is van plan de bodem te saneren ter plaatse van Leeuweriklaan 2 te Zeist

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering Leeuweriklaan 2, in Zeist (UT035500494) 18-04-2019 18-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 18-04-2019 18-04-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 18-04-2019 18-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 18-04-2019 18-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 18-04-2019 18-04-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Leeuweriklaan 2 Zeist detail
Leeuweriklaan 6 Zeist detail
Leeuweriklaan 28 Zeist detail
Leeuweriklaan 22 A Zeist detail
Leeuweriklaan 22 B Zeist detail
Leeuweriklaan 24 Zeist detail
Leeuweriklaan 26 Zeist detail
Leeuweriklaan 18 Zeist detail
Leeuweriklaan 14 B Zeist detail
Leeuweriklaan 14 A Zeist detail

Meer weten over panden?

€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail