Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk)

Vergunnings type: wijzigingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) is gedaan door overheidsinstantie Hoogheemraadschap van Delfland, met omschrijving: Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland is voornemens om vergunning d.d. 3 april 2014 met kenmerk 1126157/1450269 van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. te wijzigen voor de uitvoeringstermijn betreft de locatie knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk).

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen