Verlengen beslistermijn - Carrosserieweg Woerden

Producttype

omgevingsvergunning

Aangemaakt door

Woerden

Start bekendmaking

30-03-2016

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Verlengen beslistermijn - Carrosserieweg Woerden

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Woerden .

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie melding Nabij Waardsebaan in Woerden 25-05-2019 25-05-2019 detail
ontheffing flora en faunawet Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Woerden 25-05-2019 25-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200352) 25-05-2019 25-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) 25-05-2019 25-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Woerden 25-05-2019 25-05-2019 detail

woonplaatsen binnen de lokale bekendmakingen

woonplaats gemeente
Woerden Woerden detail

Meer weten over panden?

€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail