Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op 8 augustus 2016 voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van KoreNet Beheer B.V. Het betreft een milieuneutrale verandering. Locatie: Transportweg 6 te Groot-Ammers.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Transportweg 6 Groot-Ammers

Bestemmingsplannen