Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Burgemeester en wethouders van de gemeente maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voor het plaatsen van een hekwerk Locatie Gelkenes 44a t/m 44d te Groot-Ammers Ons kenmerk 680692 De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 17 mei 2017. Dit besluit en de nadere motivering kunnen op afspraak worden ingezien. Hiervoor, en voor nadere informatie, dient vooraf contact te worden opgenomen met team Vergunningen, telefoonnummer 14 0184. Datum: 30 maart 2017 Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, A.A. Verzijl Vakspecialist Vergunningen

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen