7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking verlengde vergunning Waddenzee is gedaan door overheidsinstantie Fryslân, met omschrijving: Gemeente Waddenzee/Duinen Schiermonnikoog Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Ontvangen van: Rijksuniversiteit Groningen Biologisch Centrum een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Betreft: het uitvoeren van zee- en kustonderzoek nabij Schiermonnikoog. Het betreft een verlenging van de vergunning tot 1 januari 2020. Locatie: Schiermonnikoog Gedeputeerde Staten hebben een vergunning verleend onder kenmerk 01174967. Tegen dit verlengde vergunning kan belanghebbende van 28 november 2014 t/m 9 januari 2015 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten. Het verlengde vergunning ligt ter inzage t/m 9 januari 2015 in het: - Provinsjehûs, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen); U kunt de stukken ook bekijken op www.fryslan.nl/nb-wet. Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen