7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten een omgevingsvergunning aan IHC Merwede B.V te verlenen. Het betreft het koelen van LNG-tanks van zeeschepen met stikstof. De aangevraagde verandering betreft het verlagen van de maximale doorzet van het afleveren van De inrichting is gelegen aan de Smitweg 6 te Kinderdijk. De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een afspraak maken. Bezwaar maken Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.gemeentemolenwaard.nl. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld. Voorlopige voorziening De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen