7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemsanering, locatie: Heerestraat 73 in Roden is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Ontwerpbeschikking voor instemming met het evaluatieverslag van de Stichting Bosatex voor de bodemsanering aan de Heerestraat 73 in Roden, gemeente Noordenveld. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 december 2014 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC  Assen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Noordenveld.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen