Aanvraag en verlengen beslistermijn van Green Create Wijster B.V. in Wijster

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Aanvraag en verlengen beslistermijn van Green Create Wijster B.V. in Wijster is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Op 8 juni 2021 is een aanvraag binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Green Create Wijster B.V., Ambachtsweg 8 in Wijster inzake het uitbreiden van het warmtenet van Attero naar Green Create. Daarnaast verlengen wij op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo de beslistermijn met een termijn van zes weken.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen