Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking Agenda commissievergadering 24 februari 2020 is gedaan door overheidsinstantie Hattem, met omschrijving: Op maandag 24 februari komen de commissie Sociale Zaken en de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in een gezamenlijke openbare vergadering bijeen in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda en mededelingen. 3. Vaststellen besluiten- en toezeggingenlijst commissievergaderingen 27 januari 2020. 4. Wijziging verordening Wmo. 5. Herbenoemen voorzitter commissie bezwaarschiften. 6. Wijziging van de verordening op de rekenkamercommissie. 7. Ingekomen stukken. 8. Mededelingen van en vragen aan het college. 9. Sluiting. De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website www.hattem.nl/gemeenteraad. Meedoen Het is iedereen toegestaan mee te discussiëren over een agendapunt. U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hattem.nl/gemeenteraad. Live op radio, tv en computer De vergadering is live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live op de computer te volgen.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen