Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking APV, Ondernemersvereniging Habi, modeshow, centrum Rijssen is gedaan door overheidsinstantie Rijssen-Holten, met omschrijving: In volgorde ziet u de datum, de omschrijving en de locatie van de activiteit, de aanvrager, het interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. APV II 04-04-20 en 26-09-20, modeshow, centrum Rijssen, 7461DD, Ondernemersvereniging Habi, 203013 (05-02-20) Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Let op! Tegen besluiten voorzien van een II moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester én het college van burgemeester en wethouders. Lees meer in de toelichting in het kader onder punt 12. Toelichting Alle plannen, (ontwerp)besluiten, vergunningen en meldingen kunt u tijdens kantooruren inzien in het gemeentehuis bij het loket Ruimte. U dient hiervoor een afspraak te maken via onze website: https://afspraken.rijssen-holten.nl. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De medewerkers van dit loket zijn telefonisch bereikbaar op (0548) 854 837. 12 Bezwaar Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Voor verkeersbesluiten geldt dat belanghebbenden binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant bezwaar kunnen maken. Bezwaren stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen