7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: aankondiging

De bekendmaking Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming kap van populier aan de Maneil te Bierum is gedaan door overheidsinstantie Groningen, met omschrijving: Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Delfzijl ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk storen van dieren en beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis, vanwege het kappen van een populier aan de Maneil, te Bierum. Bezwaar Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 22 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Bezwaar maken. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen