7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemsanering; locatie Reviusplein te Hoogeveen is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Instemming evaluatierapport Besluit Uniforme Sanering (BUS) voor de locatie Reviusplein te Hoogeveen. De stukken liggen van 24 december tot en met 3 februari 2021 ter inzage bij de gemeente Hoogeveen en bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren worden ingediend bij Gedputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC  Assen
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Stavorenstraat 1 Amersfoort
Stavorenstraat 3 Amersfoort

Bestemmingsplannen