Gemeente Kampen - -

Producttype

verkeersbesluit

Aangemaakt door

Kampen

Start bekendmaking

11-06-2019

Einde bekendmaking

11-08-2019

Beschrijving

Gemeente Kampen - -

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Kampen .

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Besluit verlengen beslistermijn Vloeddijk 19 in Kampen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Oudestraat 5 in Kampen detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail
Groenestraat Kampen detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Koggewerf - Buitenhaven detail kaart
Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat detail kaart
Groene Hart 2013, 2e wijziging Nieuwe zwembad detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Groene Hart, 2e wijziging Nieuwe zwembad detail kaart

Meer bestemmingsplannen