HAS2019_Z16598 Gasunie Transport Services

HAS2019_Z16598 Gasunie Transport Services

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Kennisgeving besluit tot verlenen van inspraak op de concept Nota bodembeheer Midden-Groningen detail
Terinzagelegging ontwerp begrotingswijziging 2019 en ontwerp begroting 2020 Noordelijk Belastingkantoor detail
Openbare vergadering detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2018 detail
Openbare vergadering detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Madepolderweg Westerbroek detail
Madepolderweg Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Rijksweg West Westerbroek detail
Vonderpad Westerbroek detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Facet plan geluidcontouren en -zones rondom bedrijventerreinen detail kaart
Reparatie waterstaat-waterkering Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan bedrijventerreinen Hoogezand-West detail kaart

Meer bestemmingsplannen