Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking Mededelingen is gedaan door overheidsinstantie Texel, met omschrijving: Ontvangen verzoek tot het stellen van maatwerk met betrekking tot geluid.<BR><BR>Het college van burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij op 14 juni 2019 een verzoek om maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid hebben ontvangen.<BR><BR>Locatie: Vlamkast 20, Oudeschild (Hanos Texel B.V.) Kenmerk: RUD.282042.<BR><BR>Tegen een verzoek om maatwerkvoorschriften staat geen bezwarenprocedure open. Pas nadat een besluit op het verzoek is genomen kan een bezwaarschrift worden ingediend. Het besluit wordt op dezelfde wijze als dit verzoek bekend gemaakt.<BR><BR>Informatie over de aanvraag<BR>Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-102 13 00.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen