7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: Mededelingen

De bekendmaking Mededelingen is gedaan door overheidsinstantie Texel, met omschrijving: Dinsdag 30 juni 2020 om 19.30 uur, vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal (laatste vergadering voor zomerreces) De avond wordt helemaal LIVE uitgezonden. Vanwege de 1,5 meter-maatregel is het helaas nog steeds NIET mogelijk publiek te ontvangen. Thema’s en agendapunten onder andere: Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein; Vervroegen rehabiliteren Oosterenderweg; Verlengen gelimiteerde WSW achtervangovereenkomst; Rapport Rekenkamercommissie: ‘Onderzoek naar samenwerkingsverbanden in het waddengebied’. Jaarverslag en jaarrekening 2019 De Bolder; Programmarekening Gemeente Texel 2019; Zienswijzen Jaarstukken 2019 en begroting 2021 van verschillende Gemeenschappelijke Regelingen (zoals o.a. de GGD, Veiligheidsregio). Grondverwerving voormalige schoollocatie De Akker Oosterend; Regio akkoord Kop van Noord-Holland. Regio akkoord Kop van Noord-Holland Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op www.texel.nl/gemeenteraad. Deze vergaderingen kunt u thuis volgen via de website https://channel.royalcast.com/texel en via Radio Texel. Wilt u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 14 0222). Wilt u de vergaderagenda’s en besluitenlijsten per e-mail? Kijk op de website www.texel.nl/gemeenteraad.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen