Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hilsdijk 21, Hattem’ is gedaan door overheidsinstantie Hattem, met omschrijving: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hilsdijk 21, Hattem’ ter inzage ligt. Doel van het plan Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de nieuwbouw van 2 grondgebonden woningen (een zgn. 2-onder-1-kap) mogelijk te maken op het perceel dat betekent staat als Hilsdijk 21 in Hattem. Het betreft de locatie van de voormalige postduivenvereniging en bijbehorende parkeerplaats. Inzagetermijn De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 27 februari 2020 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 april 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl. Reageren Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met U. Linthorst of C. Schuiling via (038) 443 16 16.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen