Ontwerp-bestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna" (voorheen: “Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek”) te Goirle, beeldkwaliteitsplan “Land van Anna”, voornemen herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Vergunnings type: bestemmingsplan

De bekendmaking Ontwerp-bestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna" (voorheen: “Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek”) te Goirle, beeldkwaliteitsplan “Land van Anna”, voornemen herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. is gedaan door overheidsinstantie Goirle, met omschrijving: Ontwerp-bestemmingsplan "Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna" (voorheen: “Zuidrand Goirle, locatie Van Puijenbroek”) te Goirle, beeldkwaliteitsplan “Land van Anna”, voornemen herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen