7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb voor Attero B.V. in Wijster is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb voor Attero B.V., Vamweg 7 in Wijster voor het plaatsen van een verticale CO2-opslagtank ten behoeve van de bestrijding van ongedierte in kunststof balen. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 februari 2021 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Drenthe.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen