6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Ontwerpbesluit voor waterschap Vechtstromen in Almelo is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Ontwerpbesluit voor het waterschap Vechtstromen in Almelo voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie/Ultra Puur Waterfabriek, Dikke Wijk OZ 54-56 in Nieuw-Amsterdam voor het actualiseren van twee omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 april 2021 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Emmen.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen