Vergunningen 's-Hertogenbosch

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van 's-Hertogenbosch. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Definitief besluit ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning - Diezekade 2, ‘s-Hertogenbosch 23-04-2024 23-06-2024 Details
Verkiezing Europees Parlement 2024: uiterste termijn aanvraag volmachtbewijs en kiezerspas 23-04-2024 23-06-2024 Details
Meidoornlaan 20 Rosmalen, Het bouwen van een tuinhuis, Omgevingsvergunning 22-04-2024 22-06-2024 Details
Aartshertogenlaan en Dr. Hermansstraat, Omgevingsvergunning, renovatie complexen 19-04-2024 19-06-2024 Details
Copernicuslaan 83-89, Omgevingsvergunning, bouwen 4 woningen 19-04-2024 19-06-2024 Details
Titaniumlaan kavel 10, Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning, Het bouwen van een bedrijfsgebouw 19-04-2024 19-06-2024 Details
Zevende Slagen 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 69 71 73 75 77 79 81 83 Vijfde Slagen 44 46 48 50 52... 19-04-2024 19-06-2024 Details
Windmolenbergstraat 31 t/m 65, en Baselaarsstraat 14 's-Hertogenbosch Sloopmelding akkoord. 19-04-2024 19-06-2024 Details
Vijfde Slagen 14-20, 32-42, 33-39, 13-23 Slagendreef 29-39, asbest verwijderen, Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Prinses Margrietstraat 29, 5246 XS Rosmalen, Verleend en treedt direct in werking Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
De Beverspijker 5, omgevingsvergunning, het uitbreiden van bedrijfspand 19-04-2024 19-06-2024 Details
Achter het Verguld Harnas 6, omgevingsvergunning verbouwen pand 19-04-2024 19-06-2024 Details
Kardinaal van Rossumplein 4, Omgevingsvergunning, aanbrengen uitvalschermen 19-04-2024 19-06-2024 Details
Subsidieregelingen gemeente 's-Hertogenbosch 2024 19-04-2024 19-06-2024 Details
Zuid Willemsvaart 107D- plaatsen balkonbeglazing- Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Eerste Slagen 44, Bouwbesluit, het verwijderen van asbest 19-04-2024 19-06-2024 Details
Titaniumlaan 142, Omgevingsvergunning, Het plaatsen van de bedrijfsnaam op de gevel 19-04-2024 19-06-2024 Details
Frederik van Eedenstraat 2-48- slopen flat - Bbl 19-04-2024 19-06-2024 Details
Karrenstraat - Evenementen/activiteiten Silent muzikale spelshow 19-04-2024 19-06-2024 Details
Reglement van orde Rekenkamer 's-Hertogenbosch 2023 19-04-2024 19-06-2024 Details
Gemeente 's-Hertogenbosch - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Dr. Schaepmanstraat 9 19-04-2024 19-06-2024 Details
Kwartierenlaan 144, asbest verwijderen, Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Kerkstraat 38A te ‘s-Hertogenbosch, exploitatie horeca-inrichting 19-04-2024 19-06-2024 Details
gemeente - - 's-Hertogenbosch 19-04-2024 19-06-2024 Details
Markt 10 Aanvraag buiten behandeling Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Verwersstraat 40-plaatsen zonnepanelen- Geweigerde vergunning -Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Van der Hoopstraat 46, Omgevingsvergunning, plaatsen enkele nokverhoging 19-04-2024 19-06-2024 Details
Bastion Vught 1- verbouwen pand -Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Zuid Willemsvaart 107E- plaatsen balkon beglazing- Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
's-Gravesandestraat 8, asbest verwijderen, Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Meester van Goerlestraat 15, omgevingsvergunning, uitbouw keuken voorzijde woning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Lepelstraat 39 ‘s-Hertogenbosch, uitbreiding terras 19-04-2024 19-06-2024 Details
Eemweg 11, omgevingsvergunning, wijziging kozijn voorgevel woning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Oude Vlijmenseweg 84A. Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Tuun 27, Rosmalen, omgevingsvergunning, het realiseren van twee garages 19-04-2024 19-06-2024 Details
gemeente 's-Hertogenbosch - uitbreiding blauwe zone Helftheuvelpassage - 's-Hertogenbosch 19-04-2024 19-06-2024 Details
Molenstraat 4B 5391 AV Nuland, Sloopmelding, Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Hambakenwetering 13A 's-Hertogenbosch. Sloopmelding akkoord Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
De Tweeling 28, Omgevingsvergunning beschikking 19-04-2024 19-06-2024 Details
Sint Josephstraat 18, omgevingsvergunning verplaatsen 3-tal bomen 19-04-2024 19-06-2024 Details
Pettelaarse Schans - Evenementen/activiteiten Foodfestival TREK 19-04-2024 19-06-2024 Details
Windmolenbergstraat 33, 5211 MN 's-Hertogenbosch. Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Elststraat 2, Rosmalen, omgevingsvergunning, het kappen van een walnootboom 19-04-2024 19-06-2024 Details
Oosteinderweg 62, Rosmalen, omgevingsvergunning, ontsluiting inrit tot openbare weg 19-04-2024 19-06-2024 Details
Groningenlaan 6, asbest verwijderen, Bouwbesluit 19-04-2024 19-06-2024 Details
Kalverstraat 58, omgevingsvergunning, het doorbreken van een dragende muur tussen woonkamer en keuken 19-04-2024 19-06-2024 Details
Hinthamerstraat 41, omgevingsvergunning plaatsen nieuwe pui 19-04-2024 19-06-2024 Details
Marktstraat 17- vernieuwen pui-Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Kruisstraat 5 Rosmalen Verlengen beslistermijn Omgevingsvergunning 19-04-2024 19-06-2024 Details
Zilverlinde 17, omgevingsvergunning vervangen houten kozijnen 19-04-2024 19-06-2024 Details