7.4

Vergunningen 's-Hertogenbosch

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van 's-Hertogenbosch. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regels parkeervergunningen 's-Hertogenbosch 2021
Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen, tijdstip en wijze van betaling parkeerbelastingen juni 2021
Beleidsregels Giften en schadevergoedingen
Beleidsregels Terugvordering
Hoek Kooikersweg - Tilburglaan, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning, en ontwerp besluit...
Hoek Kooikersweg - Tilburglaan, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning, en ontwerp besluit...
gemeente 's-Hertogenbosch - aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - gemeente...
Hinthamereinde 55, 5211 PM te 's-Hertogenbosch, transformatie naar woning (beg. grond), omgevingsvergunning
Titus Brandsmastraat 22, 5224 JR te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in 2 wooneenheden,...
Galeistraat 19, 5237 PJ te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een dakkapel, omgevingsvergunning
Grevelingen 1 t/m 91, Wethouder Kuijpersstraat 1 t/m 63 en Wethouder Kuijpersstraat 2 t/m 36 's-Hertogenbosch,...
tussen Stadswalzone en St. Jan Parkeergarage, het plaatsen van een sculptuur, omgevingsvergunning
De Pettelaarse schans 's-Hertogenbosch, het organiseren van Het Zomer Theater 2021, omgevingsvergunning
Bleekerstraatje 3, 5211 GV te 's-Hertogenbosch, het noodzakelijk vervangen van leistenen dak van rijksmonument,...
Kooikersweg 370, 5224 AZ te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in twee wooneenheden, omgevingsvergunning
Lagemorgenlaan 1, 5223 HV te 's-Hertogenbosch, het vernieuwen en verlengen van een schutting, omgevingsvergunning
Musselstraat 70, 5215 HH te 's-Hertogenbosch, het bouwen van een dakkapel, omgevingsvergunning
nabij Heinis 2, 5241 NB Rosmalen, het legaliseren van een ooievaarspaal in weiland, omgevingsvergunning
Mangaan 1, 5234 GD te 's-Hertogenbosch, het verbouwen van een bedrijfsgebouw, omgevingsvergunning
Alfons Diepenbrockstraat 10, 5211 BV te 's-Hertogenbosch, het aanbrengen van 2 airco units, omgevingsvergunning
ter hoogte van Graafsebaan 57 te Rosmalen, de bouw van een overkapping voor snellaadstation voor elektrische...
Hooge Steenweg 15, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een stabiliteitsportaal onder wand 1e...
Oude Dieze 9, 5211 KT te 's-Hertogenbosch, het vervangen van kozijnen, omgevingsvergunning
Berewoutstraat 26 B, 5211 DJ te 's-Hertogenbosch, het aanbrengen van een airco
Sint Corneliusweg 10, 5221 BX te 's-Hertogenbosch, het realiseren van een vrijstaande garage met berging...
Oude Vlijmenseweg 84 E, 5223 GP te 's-Hertogenbosch, een interne verbouwing tot splitsing winkel, omgevingsvergunning
Koksteeg ong. te Vinkel, vastgesteld bestemmingsplan
Bruggen 36B Rosmalen, het bouwen van een woonhuis met platte aanbouw, omgevingsvergunning
Marktstraat 8, 5211 SL te 's-Hertogenbosch, het wijzigen van het gebruik voor het vestigen van een Arcadehal,...
Schoolstraat 10, 5241 VB te Rosmalen, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning,...
Robert Scottstraat 25, 5223 TS te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in 2 wooneenheden, omgevingsvergunning
nabij Hambakenwetering 10 's-Hertogenbosch, het bouwen van een kantoorgebouw, omgevingsvergunning
Beethovenlaan 1, 5242 HL te Rosmalen, het verbouwen van bestaande woonhuis, omgevingsvergunning
Koksteeg 61 te Vinkel: definitieve beschikking hogere grenswaarde geluid
Boterweg 45, 5213 HS te 's-Hertogenbosch, het vervangen van dakkapel en het maken van een uitbouw aan...
Burgemeesters Godschalxstraat 98, 5235 AA te 's-Hertogenbosch, herinrichting van achtertuin, vervanging...
zijweg Hooghemaal, het aanleggen van een nieuwe inrit, omgevingsvergunning
Hinthamerstraat 76, 5211 MS en In den Boerenmouw 3, 5211 NG te 's-Hertogenbosch, het renoveren van een...
Robert Scottstraat 25, 5223 TS te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in twee wooneenheden,...
Boschveld vlek 21, fase 2 t/m 4 te ‘s-Hertogenbosch: Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde geluid
gemeente 's-Hertogenbosch - aanwijzen parkeerplaatsen voor elektrische auto's - gemeente 's-Hertogenbosch
Ambachtsstraat 1, 5391 BS te Nuland, een extra aanbouw van een opslagloods, omgevingsvergunning
Koksteeg ong. te Vinkel, vastgesteld bestemmingsplan
Titus Brandsmastraat 22, 5224 JR te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in twee wooneenheden,...
Rossinilaan 2, 5242 HG te Rosmalen, het verbouwen van een woning, omgevingsvergunning
Empelseweg 32c Rosmalen, het bouwen van een woning met bijgebouw, omgevingsvergunning
Akkerpad 13, 5236 VD te 's-Hertogenbosch, het verbreden en verlagen van het troittoir bij oprit, omgevingsvergunning
Kooikersweg 370, 5224 AZ te 's-Hertogenbosch, het splitsen van een woning in 2 wooneenheden, omgevingsvergunning
Loonsestraat 3B Nuland - Evenementen/activiteiten Rondje om ‘t Droogdok
Ploegweg 21,23, 5232 BR te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een mobiele puinbreker, bouwbesluit