Vergunningen 1Stroom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van 1Stroom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door 1Stroom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Mandaatregeling 1Stroom detail
Regeling reis- en verblijfkosten 1Stroom detail
Conversietabel HR21 1Stroom detail
Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering 1Stroom detail
Lokale regeling IKB 1Stroom 2018 detail
Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom detail
Privacyreglement Gemeenschappelijke regeling 1Stroom detail
Regeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018 detail
Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018 detail
Regeling Beschikbaarheidsdiensten crisisbeheersing 1Stroom 2018 detail
Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden detail
Regeling Generatiepact 1Stroom 2018 detail
Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom detail
Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018 detail
Werktijdenregeling 1Stroom 2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018 detail
Mandaatregeling 1Stroom Belastingen detail
Klachtenregeling 1Stroom 2018 detail