Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.) Aa en Hunze detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” Aa en Hunze detail
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze, zoals door burgemeester en wethouders van Aa en Hunze is vastgesteld op 10 maart 2015 detail
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het mandaatregister gemeente Aa en Hunze behorend bij het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze, zoals door burgemeester en wethouders van Aa en Hunze is vastgesteld op 10 maart 2015 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ detail
Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg detail
Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen detail
Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze 2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ter inzage detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage190410 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” Aa en Hunze detail
Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18" detail
Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 detail
Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingssbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze detail
Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving detail
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)” detail
Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18” ter inzage detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage detail
Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Lijksbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” detail
Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen" detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet detail
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2017 detail
Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze detail
DIT WORDT DE TITEL detail
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext" detail
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen” ter inzageWijzigingsplanOntwerpbesluit detail
Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit detail
Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2017 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning detail
Vastgesteld bestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten detail