Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’
Incassoreglement gemeentelijke belastingen gemeente Aa en Hunze, 2019
Leidraad Invordering 2019
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Aa en Hunze 2020
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)...
Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”...
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze,...
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het mandaatregister gemeente Aa en Hunze behorend bij het...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’
Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg
Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen
Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage190410
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” Aa en Hunze
Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’
Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18"
Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage
Legesverordening 2019
Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingssbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze
Verordening Toeristenbelasting 2019
Aanwijzingsbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze
Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2018
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ en bijbehorende anterieure overeenkomst...
Ontwerpbestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)”
Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18” ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage
Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende zaakbelastingen 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Lijksbezorgingsrechten 2019
Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15”
Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen"
Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2017
Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze
DIT WORDT DE TITEL
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext"
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen” ter inzageWijzigingsplanOntwerpbesluit