Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze 2019 20-05-2019 20-07-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ter inzage 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage190410 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” Aa en Hunze 10-04-2019 10-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ 27-03-2019 27-05-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18" 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage 13-02-2019 13-04-2019 detail
Legesverordening 2019 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 04-02-2019 04-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingssbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze 04-02-2019 04-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder, gemeente Aa en Hunze 04-02-2019 04-04-2019 detail
Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2018 04-02-2019 04-04-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage 23-01-2019 23-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)” 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18” ter inzage 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Lijksbezorgingsrechten 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende zaakbelastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 22-11-2018 22-01-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen" 14-11-2018 14-01-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet 12-11-2018 12-01-2019 detail
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET 2017 05-11-2018 05-01-2019 detail
Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze 02-11-2018 02-01-2019 detail
DIT WORDT DE TITEL 01-11-2018 01-01-2019 detail
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze 18-10-2018 18-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’ 17-10-2018 17-12-2018 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext" 12-09-2018 12-11-2018 detail
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen” ter inzageWijzigingsplanOntwerpbesluit 12-09-2018 12-11-2018 detail
Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit 29-08-2018 29-10-2018 detail
Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2017 23-07-2018 23-09-2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017 23-07-2018 23-09-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning 18-07-2018 18-09-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen 11-07-2018 11-09-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten 27-06-2018 27-08-2018 detail
Aanwijzingsbesluit (plaatsvervangend) secretaris van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften 25-06-2018 25-08-2018 detail
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext” ter inzage 20-06-2018 20-08-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen, Burgemeester Gaarlandtlaan 20, wonen-woongebouw 30-05-2018 30-07-2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ ter inzage 25-04-2018 25-06-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen 11-04-2018 11-06-2018 detail