7.8

Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Naweg Gieten
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond’
APV voor de gemeente Aa en Hunze 2020
Gemeente Aa en Hunze - Verkeersbesluit aanwijzen bushalte - Anlooërweg Annen
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93” Aa en Hunze
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe houdende voorschriften ter voorkoming...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2020
Gemeente Aa en Hunze, kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg 93”
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen"
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020
Ontwerp bestemmingsplan Gasselterboerveenschemond 4, Gasselternijveenschemond ter inzage
Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Aa en Hunze 2019
Gemeente Aa en Hunze - voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld te Rolde
Gemeente Aa en Hunze - voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld te Rolde
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Verordening Forensenbelasting 2020
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting
Verordening Rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’
Incassoreglement gemeentelijke belastingen gemeente Aa en Hunze, 2019
Leidraad Invordering 2019
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Aa en Hunze 2020
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)...
Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”...
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het Algemeen-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze,...
Besluit van 25 juni 2019 tot wijziging van het mandaatregister gemeente Aa en Hunze behorend bij het...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’
Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg
Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen
Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage190410
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” Aa en Hunze
Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”