7.3

Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Brink 1” ter inzage
Legesverordening 2021
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen"
Ontwerp bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ ter inzage
Legesverordening 2021
Verordening Forensenbelasting 2021
Verordening Rioolheffing 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Verordening Toeristenbelasting 2020
Aa en Hunze - Verkeersbesluit uitbreiden 30 km/uur zone Brink te Gieten - Brink
Aa en Hunze - Verkeersbesluit wijzigen voorrangskruispunt Molenwijk/Oude Tol te Spijkerboor - Molenwijk...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Naweg Gieten’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’
Voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld, Asserstraat 23 en 23a te Rolde
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Torenveen 9 Gieterveen'
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen” ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken - Zuid
Vastgesteld wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21"
Ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige windturbines buitengebied ter inzage
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020 1
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en Jeugd 2020 gemeente Aa en Hunze
Ontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Naweg Gieten
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond’
APV voor de gemeente Aa en Hunze 2020
Gemeente Aa en Hunze - Verkeersbesluit aanwijzen bushalte - Anlooërweg Annen
Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93” Aa en Hunze
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe houdende voorschriften ter voorkoming...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze 2020
Gemeente Aa en Hunze, kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg 93”
Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen"
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020
Ontwerp bestemmingsplan Gasselterboerveenschemond 4, Gasselternijveenschemond ter inzage
Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Aa en Hunze 2019
Gemeente Aa en Hunze - voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld te Rolde
Gemeente Aa en Hunze - voorbereidingsbesluit - ’t Ruige Veld te Rolde
Verordening Afvalstoffenheffing 2020