Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen Rolde, Grolloërstraat 1
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gasteren, Oosteinde 21
Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand gemeentelijke bomen Balloo, tegenover Balloo 75
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Brandveilig gebruik bouwwerk Rolde, Asserstraat 23
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Eext, Veldstukken kavel 6
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen Annerveenschekanaal, Greveling...
Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Gieten, Bloemakkers 4
Verleende omgevingsvergunning, Vellen houtopstand particuliere bomen, Gieten, Grote Kamp 20
Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Gasselterboerveenschemond 3, Gasselternijveenschemond
Bekendmaking raadsbesluit toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de...
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2015
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2015
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015
Vastgesteld wijzigingsplan "Kanaaldorpen, Kanaaldorpen, Polderweg 2
Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Aa en Hunze 2015
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Aa en Hunze...
Regeling jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2015
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, en IOAZ gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015
Reïntegratieverordening gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Aa en Hunze 2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015
Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015
Financieel Besluit Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening Jeugdhulp gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Aa en Hunze 2015
Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2014
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2015
Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke...
Verordening basisregistratie personen 2014
Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2014
Verordening op de Raadscommissies gemeente Aa en Hunze 2014
Vastgesteld wijzigingsplan "Schipborg, Borgweg 35"
Drank- en Horecaverordening gemeente Aa en Hunze 2014
Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Aa en Hunze
Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2014
ONTWERPBESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WABO
Ontwerpbestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld
Vastgesteld wijzigingsplan “Amen 73 te Amen"
Ontwerpbestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’
Ontwerp wijzigingsplan "Kanaaldorpen, Polderweg 2 te