Vergunningen Aalburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aalburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aalburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening rioolheffing 2019 Aalburg detail
Verordening toeristenbelasting 2019 Aalburg detail
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Aalburg detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Verordening marktgelden 2011 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 detail
Verordening leges 2018 detail
Verordening leges 2019 Aalburg detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Aalburg detail
Verordening marktgelden 2019 Aalburg detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 Aalburg detail
Verleende omgevingsvergunning Klaverplak 1 te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg detail
Gemeente Aalburg - instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Grote Kerkstraat Wijk en Aalburg detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Genderen’, gemeente Aalburg. detail
Jeugdhulp, Werk en inkomen, Voorzieningen en ondersteuning detail
Gemeentehuis vanaf vrijdag 21 december gesloten detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Genderen’ (week 50 - 12 december 2018) detail
Deeltaxi tijdens de feestdagen (week 50 - 12 december 2018) detail
Nieuwsberichten rondom Kerstdagen en Jaarwisseling detail
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018) detail
Ingekomen meldingen sloopvoornemen (week 50 - 12 december 2018) detail
Besluit verlenen omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018) detail
Besluit intrekken omgevingsvergunning (week 50 - 12 december 2018) detail
Raadsvergadering in het teken van afscheid detail
Wij zijn aan het einde van het jaar gesloten (week 49 - 5 december 2018) detail
Wet milieubeheer (week 49 - 5 december 2018) detail
Opening VervoersInformatiePunt (VIP) in Eethen en Drongelen (week 49 - 5 december 2018) detail
Besluit verlenen omgevingsvergunning (week 49 - 5 december 2018) detail
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 49 - 5 december 2018) detail
Ingekomen meldingen sloopvoornemen (week 49 - 5 december 2018) detail
Hoorzitting Kamer 1 bezwarencommissie (week 49 - 5 december 2018) detail
​AGENDA raadsvergadering 10 december 2018 (week 49 - 5 december 2018) detail
Agenda Altena-avond (week 49 - 5 december 2018) detail
Méér zorgverzekering voor minder geld (week 49 - 5 december 2018) detail
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (week 48 - 28 november 2018) detail
Evenementenvergunning (week 48 - 28 november 2018) detail
Verleende omgevingsvergunning Eindsestraat 27 te Drongelen, gemeente Aalburg (week 48 - 28 november 2018) detail
Winactie rondom de gemeenteraadsverkiezing detail
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Altena detail
Agenda opiniërende vergadering (week 48 - 28 november 2018) detail
Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (week 48 - 28 november 2018) detail
Ingekomen melding sloopvoornemen (week 48 - 28 november 2018) detail
Het gemeentehuis is aan het einde van het jaar gesloten (week 48 - 28 november 2018) detail
Verleende omgevingsvergunning Eindsestraat 27 te Drongelen, gemeente Aalburg detail
Subsidieregel Zwembad detail
Beleidsregel verkorte bewaartermijn cliëntdossiers sociale zaken detail
Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad detail