7.6

Vergunningen Aalsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aalsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aalsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - Seringenpark 3 in Aalsmeer
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
Gemeente Aalsmeer - aanvraag drank- en horecavergunning(en) toegekend - Kudelstaartseweg 222
Gemeente Aalsmeer - aanvraag exploitatievergunning horeca-inrichting toegekend - Kudelstaartseweg 222...
Gemeente Aalsmeer – rectificatie aanvraag omgevingsvergunning ontvangen – Zwarteweg 147
Gemeente Aalsmeer – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Uiterweg 218
Gemeente Aalsmeer – rectificatie aanvraag aanvraag omgevingsvergunning ontvangen – Middenweg t.h.v. Burg....
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Jac.P. Thijsselaan en Linnaeuslaan sectie...
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - 2e J.C. Mensinglaan 73 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag drank- en horecavergunning(en) toegekend - van Cleeffkade 15
Gemeente Aalsmeer - aanvraag exploitatievergunning horeca-inrichting toegekend - van Cleeffkade 15
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juli 2020
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Japanlaan 9 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Wissel 15 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - activiteitenbesluit melding ontvangen - Oosteinderweg 247C in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Herenweg 28-30 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Kudelstaartseweg 20 in Aalsmeer
Aanwijzingsbesluit Maarten Kruis
Aanwijzingsbesluit Bartholomeus Schmidt
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Wilgenlaan 14 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - Baccarastraat 3 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Mijnsherenweg 32a in Kudelstaart
Ter inzage legging Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - Mijnsherenweg 60 in Kudelstaart
Nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 2e herziening
Gemeente Aalsmeer - aanvraag exploitatievergunning horeca-inrichting ontvangen - Uiterweg 27A in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag drank- en horecavergunning(en) ontvangen - Uiterweg 27A in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag winkeltijdenwet ontheffing toegekend - Poldermeesterplein 1
Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Copierstraat 50 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Kudelstaartseweg naast 148a (kad. perceel...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Mijnsherenweg 26 kwek, kadastraal perceel...
Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Project Stommeerhoff, bouwkavel 48, kadastraal...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Wilgenlaan 14 (percelen C 5049 en C 5050)...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Geraniumstraat 30 in Aalsmeer
Nadere Regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer
Delegatiebesluit ten aanzien van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan...
Lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - Oosteinderweg 170 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Herenweg 60 ws in Kudelstaart
Herziening Nota bodembeheer 2013
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Mozartlaan 43 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - van Swietenstraat nabij nr. 23 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Rietwijkeroordweg 41 kwek in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Dorpsstraat 11 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Oosteinderweg 368a in...
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr. 3668...
Procesmachtiging/procesmandaat gemeenteraad Aalsmeer 2020
Gemeente Aalsmeer - sloopmelding ontvangen - Turfstekerstraat 51 in Aalsmeer