7.4

Vergunningen Aalsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aalsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aalsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Uiterweg 294 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - activiteitenbesluit melding ontvangen - Japanlaan ( kad. percelen B 9551,9126,9947,6549,9553...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a in...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - Aalsmeerderweg 182 in...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Giekstraat 1 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Oosteinderpoelpolder (kad.perc. B 3818 en...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Geniedijk 22 in Kudelstaart
Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Jan Lunenburg Oever 1 en 16 (voorheen Jan...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Oosteinderweg 368a in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - IJsvogelstraat 3 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Uiterweg 21 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Vrouwentroostpad 1 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Stommeerkade naast nr. 46 (kad. perc. C...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Uiterweg 263A in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Frans de Bieslaan 57 t/m 80 (voorheen Waterhoenstraat...
Gemeente Aalsmeer - aanvraag geluidhinder ontheffing ontvangen - Burg. Kasteleinweg - 2e Mensinglaan,...
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Karperstraat 42 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag exploitatievergunning met terras ontvangen - Stommeerweg 91 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag drank- en horecavergunning(en) ontvangen - Stommeerweg 91 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag exploitatievergunning horeca-inrichting ontvangen - Raadhuisplein 16
Gemeente Aalsmeer - aanvraag drank- en horecavergunning(en) ontvangen - Raadhuisplein 16
Gemeente Aalsmeer – rectificatie aanvraag omgevingsvergunning ontvangen – Oosteinderweg 59a
Herstelbesluit Naamgeving Openbare Ruimte A.P. Csizikplantsoen
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Rietwijkeroordweg naast nr. 6b (kad.perc....
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Ophelialaan 161 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning vergunningvrij - Meervalstraat 5 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Westeinderplassen, kad.perc. H 453 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Kudelstaartseweg 145 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Gloxiniastraat 24 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Zijdstraat 82 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Stommeerweg 127 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Japanlaan 9 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Aalsmeerderweg 329a in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Pijlkruidhof 2 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Baanvak 10 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Geniedijk 22 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Helling 27 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Uiterweg 134 ws11 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Vrouwentroostpad 1 in Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Touwslagerlaan 5 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer – Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Gemeente Aalsmeer – Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Parklaan 26A en 27 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Roerdomplaan 34 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Uiterweg 134 ws13 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Dorpsstraat 89 in Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Uiterweg 214B in Aalsmeer
Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Maarse & Kroon Hof 47 in Aalsmeer