7.5

Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Twijzel, Optwizel 91 (Omgevingsvergunning met afwijking met Verklaring van geen bedenkingen)
Gemeente Achtkarspelen - aanwijzingsbesluit toezichthouders
Harkema – Warmoltsstrjitte 130 (ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring van geen...
Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de aanpak van...
Ontwerpbestemmingsplan 'Van Harinxmastrjitte 9 te Kootstertille'
Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2020
wijzigingsplan It West 4 te Augustinusga
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Achtkarspelen
Twijzel, Optwizel 91 (ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen)
Archiefverordening Gemeente Achtkarspelen 2020
Torenplein 7 te Surhuisterveen (Omgevingsvergunning met afwijking – uitgebreide procedure)
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Regeling besluitvorming in recesperioden van college van B&W Achtkarspelen 2020
Bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A te Buitenpost (nieuwbouw zwembad) en omgevingsvergunning activiteit...
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020
Ontwerp-wijzigingsplan It West 4 te Augustinusga
Ontwerpbestemmingsplan 'Verlaatsterweg-Het Singel Gerkesklooster'
Ontwerpbestemmingsplan 'Panwerkswal 1 Gerkesklooster'
Voorontwerpbestemmingsplan 'Lits-locatie Buitenpost'
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Parkeerverbodszone Stationsstraat/Schoolstraat/Julianalaan Buitenpost
Ontwerpbestemmingsplan Stuolwynderspaed - Doarpsstrjitte en Bjirkewei 34-36 te Twijzelerheide en ontwerp-omgevingsvergunning...
Ontwerp bestemmingsplan ‘De Dellen 41-43 Surhuisterveen’
Torenplein 7 te Surhuisterveen (Ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking – uitgebreide procedure)
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân
SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen
Vaststelling wijzigingsplan Boelenswei 4-4a te Boelenslaan
Vaststelling wijzigingsplan ds. Visscherwei 54 te Boelenslaan
Verordening reinigingsheffingen 2020
Gemeente Achtkarspelen - -
Voorontwerpbestemming Van Harinxmastrjitte, voormalig gymlokaal - 10 woningen
Ontwerp-wijzigingsplan Pûsterwei 12 Surhuizum
Gemeente Achtkarspelen - -
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019
Gemeente Achtkarspelen - - Buitenpost
Mandaatbesluit subsidies 2020
Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact
Beleidsregels compensatie eigen risico Zorgverzekeringswet 2020
Stroobos – Groningerstreek 35A, gewijzigde omgevingsvergunning met afwijking
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Achtkarspelen 2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2018
Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
Verordening markt-standplaatsgeld
Verordening forensenbelasting
Verordening rioolheffing