Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen
Vaststelling wijzigingsplan ds. Visscherwei 54 te Boelenslaan
Vaststelling wijzigingsplan Boelenswei 4-4a te Boelenslaan
Verordening reinigingsheffingen 2020
Voorontwerpbestemming Van Harinxmastrjitte, voormalig gymlokaal - 10 woningen
Gemeente Achtkarspelen - -
Ontwerp-wijzigingsplan Pûsterwei 12 Surhuizum
Gemeente Achtkarspelen - -
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019
Gemeente Achtkarspelen - - Buitenpost
Mandaatbesluit subsidies 2020
Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Compleet en AV Frieso Compact
Beleidsregels compensatie eigen risico Zorgverzekeringswet 2020
Stroobos – Groningerstreek 35A, gewijzigde omgevingsvergunning met afwijking
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Achtkarspelen 2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2018
Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
Verordening forensenbelasting
Verordening markt-standplaatsgeld
Verordening rioolheffing
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Legesverordening
Verordening reinigingsheffingen 2020
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Achtkarspelen
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Achtkarspelen
Ontwerpbestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A te Buitenpost
Subsidieregeling Samenleving
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Achtkarspelen
Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Achtkarspelen
Voorontwerpbestemmingsplan Sarabos 2 Gerkesklooster
Ontwerpwijzigingsplan ds. Visscherwei 54 te Boelenslaan
Bestemmingsplan herontwikkeling locatie ’t Maskelyn te Augustinusga
Ontwerpwijzigingsplan Boelenswei 4-4a te Boelenslaan
Bestemmingsplan it Noard 3 Surhuizum
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2019
Ontwerpwijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-1 te Twijzel
Alde Dyk 30E Kootstertille (wijzigingsplan)
Wijzigingsplan It West 2a te Augustinusga
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Achtkarspelenul hier de titel in]
Verordening geurhinder en veehouderij (deelgebied Molenweg/De Dellen Surhuisterveen)
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014
Vastgestelling bestemmingsplan 'Molenweg 77 te Surhuisterveen
Voorontwerp bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A Buitenpost
Stroobos – Groningerstreek 35A (weigeringsvoorstel ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring...
Ontwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum
Reglement van Orde gemeenteraad 2019
Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie ’t Maskelyn te Augustinusga
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere...
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen