Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpwijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-1 te Twijzel detail
Alde Dyk 30E Kootstertille (wijzigingsplan) detail
Wijzigingsplan It West 2a te Augustinusga detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Achtkarspelenul hier de titel in] detail
Verordening geurhinder en veehouderij (deelgebied Molenweg/De Dellen Surhuisterveen) detail
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019 detail
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014 detail
Vastgestelling bestemmingsplan 'Molenweg 77 te Surhuisterveen detail
Voorontwerp bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A Buitenpost detail
Stroobos – Groningerstreek 35A (weigeringsvoorstel ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen) detail
Ontwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum detail
Reglement van Orde gemeenteraad 2019 detail
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere waarde Rysloane 2 Surhuizum detail
Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie ’t Maskelyn te Augustinusga detail
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen detail
Bethlehemsreed 4 Boelenslaan (wijzigingsplan) detail
Vaststelling wijzigingsplan Wyldpaed (west) 17 te Twijzelerheide detail
Alde Dyk 30E Kootstertille (ontwerp-wijzigingsplan) detail
Bestemmingsplan Westkern 6 Kootstertille (vaststelling) detail
Ontwerpwijzigingsplan It West 2a te Augustinusga detail
Harkema – Warmoltsstrjitte 130 (ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking) detail
Gemeente Achtkarspelen - Instellen parkeerverbod - De Dellen (29-41) Surhuisterveen detail
Gemeente Achtkarspelen - Onttrekking aan de openbaarheid van de ondergrond en de weg naar de autoboxen aan de Bindert Japiksstrjitte te Drogeham - Bindert Japiksstrjitte, tussen nummer 13 en 17, Drogeham detail
Voorontwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum detail
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan West 68 en 70 te Buitenpost detail
Gemeente Achtkarspelen - Verplaatsen komborden - Harkema en Twijzelerheide detail
Bethlehemsreed 4 Boelenslaan (ontwerp-wijzigingsplan) detail
Twijzelerheide – Wyldpaed (west) 17 (ontwerp-wijzigingsplan) detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017 detail
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017 detail
Ontwerpbestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld , ontwerp-omgevingsvergunning + ontwerpbesluit hogere waarde Rysloane 2 Surhuizum detail
Ontwerp bestemmingsplan voor 5 locaties in Achtkarspelen (Veegplan) detail
Bestemmingsplan Westkern 6 Kootstertille (ontwerp) detail
Ontwerp bestemmingsplan Surhuisterveen - Molenweg 77, en daar bijbehorende ontwerpen hogere grenswaarde geluid, geurverordening en welstandsnota detail
Buitenpost – West 68 en 70 te Buitenpost (ontwerp-wijzigingsplan) detail
Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders, gemeente Achtkarspelen detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen detail
Verordening forensenbelasting detail
Verordening marktgeld detail
Legesverordening detail
Verordening rioolheffing detail
Verordening reinigingsheffingen detail
Financiële verordening gemeente Achtkarspelen 2018 detail
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD 2018 detail
Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018 detail
Subsidieregeling Samenleving 2019 detail
Omgevingsvergunning met afwijking Kuipersweg 74 D Buitenpost detail
Surhuisterveen – De Dellen 41-43, voorontwerp bestemmingsplan detail