Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpwijzigingsplan Boelenswei 4-4a te Boelenslaan
Bestemmingsplan it Noard 3 Surhuizum
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2019
Ontwerpwijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-1 te Twijzel
Alde Dyk 30E Kootstertille (wijzigingsplan)
Wijzigingsplan It West 2a te Augustinusga
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Achtkarspelenul hier de titel in]
Verordening geurhinder en veehouderij (deelgebied Molenweg/De Dellen Surhuisterveen)
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014
Vastgestelling bestemmingsplan 'Molenweg 77 te Surhuisterveen
Voorontwerp bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A Buitenpost
Stroobos – Groningerstreek 35A (weigeringsvoorstel ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring...
Ontwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum
Reglement van Orde gemeenteraad 2019
Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie ’t Maskelyn te Augustinusga
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere...
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen
Bethlehemsreed 4 Boelenslaan (wijzigingsplan)
Vaststelling wijzigingsplan Wyldpaed (west) 17 te Twijzelerheide
Alde Dyk 30E Kootstertille (ontwerp-wijzigingsplan)
Bestemmingsplan Westkern 6 Kootstertille (vaststelling)
Ontwerpwijzigingsplan It West 2a te Augustinusga
Harkema – Warmoltsstrjitte 130 (ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking)
Gemeente Achtkarspelen - Instellen parkeerverbod - De Dellen (29-41) Surhuisterveen
Gemeente Achtkarspelen - Onttrekking aan de openbaarheid van de ondergrond en de weg naar de autoboxen...
Voorontwerpbestemmingsplan it Noard 3, Surhuizum
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan West 68 en 70 te Buitenpost
Gemeente Achtkarspelen - Verplaatsen komborden - Harkema en Twijzelerheide
Bethlehemsreed 4 Boelenslaan (ontwerp-wijzigingsplan)
Twijzelerheide – Wyldpaed (west) 17 (ontwerp-wijzigingsplan)
Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017
Ontwerpbestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld , ontwerp-omgevingsvergunning + ontwerpbesluit hogere waarde...
Ontwerp bestemmingsplan voor 5 locaties in Achtkarspelen (Veegplan)
Bestemmingsplan Westkern 6 Kootstertille (ontwerp)
Ontwerp bestemmingsplan Surhuisterveen - Molenweg 77, en daar bijbehorende ontwerpen hogere grenswaarde...
Buitenpost – West 68 en 70 te Buitenpost (ontwerp-wijzigingsplan)
Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen
Aanwijzingsbesluit toezichthouders, gemeente Achtkarspelen
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening forensenbelasting
Verordening marktgeld
Legesverordening
Financiële verordening gemeente Achtkarspelen 2018
Verordening reinigingsheffingen
Verordening rioolheffing
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD 2018
Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018