Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen
Verordening marktgeld 2018 Achtkarspelen
Verordening woonforensenbelasting 2018 Achtkarspelen
De raad van de gemeente Achtkarspelen;
Verordening reinigingsrechten 2018 Achtkarspelen
Verordening leges 2018 Achtkarspelen
Verordening rioolheffing 2018 Achtkarspelen
Gemeente Achtkarspelen - Verplaatsen bushaltes Jeltingalaan Buitenpost - Jeltingalaan
Buitenpost – Lidl supermarkt, Christinastraat 1 (ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring...
Subsidieregeling activiteiten en projecten
Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2018
Subsidieregeling Samenleving 2018
Harkema – De Wide Pet Zuid (ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunningen)
De Fjouwer Roeden 3 Boelenslaan (wijzigingsplan en omgevingsvergunning)
Geactualiseerd uitvoeringsprogramma Woonvisie Achtkarspelen
Harkema - De Rysloane 10 (ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen)
Drogeham – Skieppedrifte 4
Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017– gebied Harkema-Drogeham
Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017 – gebied Harkema-Drogeham
Ontwerp-wijzigingsplan
Boelenslaan - Boelenswei 12B
Verordening op de heffing en invordering van havengelden 2017
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2017
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
Verordening op de heffing en invordering van leges
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplanTwizelermieden
Harkema – Nijebuorren 11
Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Paardenfokkerij Warreboslaan nabij Surhuisterveen
Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, het college van burgemeester en wethouders...
Harkema – Nijebuorren 11
Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2015
Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de...
Kennisgeving Notitie ‘Wet Bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)’
Ontwerpwijzigingsplan Dwarsdjip 7 te Boelenslaan
Verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2017
Verordening winkeltijden Achtkarspelen 2017
Besluit toezichthouders
Besluit Geocaches
VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE ACHTKARSPELEN
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen...
Verordening op het presidium 2017
Verordening op de werkgeverscommissie 2017
Ontwerp wijzigingsplan Harkema -De Bosk 1