7.4

Vergunningen Alblasserdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alblasserdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alblasserdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanstellingsbesluit verkeersregelaars
Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied Lammetjeswiel 2021
Aanwijzingsbesluit toezichthouders leidingen en telecommunicatie Alblasserdam
Ontwerp bestemmingsplannen Pijlstoep - Oost Kinderdijk en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid...
Ontwerp bestemmingsplannen Pijlstoep - Oost Kinderdijk en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid...
Ontwerpbeschikking 2e fase Nieuwland Parc 429
Ontwerpbeschikking 2e fase Nieuwland Parc 429
Aanwijzingsbesluit locaties containers GFTE - Blokweer
Aanwijzingsbesluit locaties containers GFTE - Kinderdijk
Aanwijzingsbesluit locaties containers GFTE - Centrum".
Aanwijzingsbesluit locaties containers GFTE - Alblasserdam
Aanwijzingsbesluit locaties containers GFTE - Souburgh
M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Kloos
M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Kloos
Intrekking bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen Oost Kinderdijk-Pijlstoep
Intrekking bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen Oost Kinderdijk-Pijlstoep
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam
Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN
Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Oost Kinderdijk 209
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Oost Kinderdijk 209
Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021
Ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep
Ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen en opheffen...
Legesverordening 2021
Besluit uitgifte parkeervergunningen Alblasserdam 2020
Aanwijzingsbesluit Parkeren Alblasserdam 2020
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021
Verordening op de heffing en inning van onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2021
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021
Verordening kwijtscheldingen 2021
Parkeerverordening Alblasserdam 2020
Nadeelcompensatieverordening en Handboek Kabels en Leidingen 2019
Nadeelcompensatieregeling Leidingen Alblasserdam
Tijdelijke beleidsregel COVID-19; venten en standplaatsen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
Leidingenverordening Alblasserdam
Telecommunicatieverordening Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18 november 2020
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 4 november 2020
Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam...
Hondenbeleid gemeente Alblasserdam
Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied Lammetjeswiel 2020
Aanwijzingsbesluit ventverbod gemeente Alblasserdam