Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Alblasserdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alblasserdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alblasserdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerp bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening kwijtscheldingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening begrafenisrechten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN GELUID WET GELUIDHINDER GEMEENTE ALBLASSERDAM 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving anterieure overeenkomst "Locatie Mercon-Kloos" 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving opstellen bestemmingsplan ten behoeve van ontwikkeling locatie Mercon-Kloos 19-12-2018 19-02-2019 detail
Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking 14-12-2018 14-02-2019 detail
Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Nicolaas Beetsstraat en Van Lennepstraat 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Vinkenpolderweg 1-3 05-12-2018 05-02-2019 detail