Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Alblasserdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alblasserdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alblasserdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Evenementenbeleid 2017 Gemeente Alblasserdam 06-05-2019 06-07-2019 detail
Vaststelling Bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verordening Winkeltijden Alblasserdam 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Publicatie Wet geluidhinder gemeente Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 20-03-2019 20-05-2019 detail
Inspraakverordening gemeente Alblasserdam 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Alblasserdam - intrekken verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Oost Kinderdijk nabij 87 23-01-2019 23-03-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening kwijtscheldingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening begrafenisrechten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kennisgeving anterieure overeenkomst "Locatie Mercon-Kloos" 19-12-2018 19-02-2019 detail
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN GELUID WET GELUIDHINDER GEMEENTE ALBLASSERDAM 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving opstellen bestemmingsplan ten behoeve van ontwikkeling locatie Mercon-Kloos 19-12-2018 19-02-2019 detail
Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking 14-12-2018 14-02-2019 detail
Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Nicolaas Beetsstraat en Van Lennepstraat 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Vinkenpolderweg 1-3 05-12-2018 05-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht te Alblasserdam 08-11-2018 08-01-2019 detail
Vaststelling Wijzigingsplan Inrit standplaatslocatie, Alblasserdam 31-10-2018 31-12-2018 detail
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrisch voertuigen - diverse locaties 03-10-2018 03-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam 25-07-2018 25-09-2018 detail
Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2018 09-07-2018 09-09-2018 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit ondergrondse 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 08-06-2018 08-08-2018 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit ondergrondse 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 06-06-2018 06-08-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam 02-05-2018 02-07-2018 detail
Ontwerp Wijzigingsplan ‘Inrit standplaatslocatie’, Alblasserdam 08-02-2018 08-04-2018 detail
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening precariobelasting Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENING RIOOLHEFFING Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening Begrafenisrechten Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening Kwijtscheldingen Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENINGMARKTGELDEN Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENING HONDENBELASTING Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
VERORDENING TOERISTENBELASTING Alblasserdam 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Wijzigingsbesluit 2017 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Alblasserdam 27-12-2017 27-02-2018 detail
Gemeente Alblasserdam - eenrichtingsverkeer op vijf locaties Blokweer-2 (fase 1) - Ganzerik, Krabbescheer, Ratelaar, Waterlelie, Liesgras Alblasserdam 11-10-2017 11-12-2017 detail
Gemeente Alblasserdam - parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - diverse locaties 04-10-2017 04-12-2017 detail
Beleidslijn Wet Bibob gemeente Alblasserdam 2017 19-07-2017 19-09-2017 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied 19-07-2017 19-09-2017 detail
publicatie Voorbereidingsbesluit Locatie "Mercon-Kloos 12-07-2017 12-09-2017 detail
Bekendmaking omgevingsvergunning Hof en Singel fase IV 12-07-2017 12-09-2017 detail