7.3

Vergunningen Alblasserdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alblasserdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alblasserdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN
Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Oost Kinderdijk 209
Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Oost Kinderdijk 209
Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021
Ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep
Ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen en opheffen...
Legesverordening 2021
Besluit uitgifte parkeervergunningen Alblasserdam 2020
Aanwijzingsbesluit Parkeren Alblasserdam 2020
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021
Verordening op de heffing en inning van onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021
Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2021
Verordening kwijtscheldingen 2021
Parkeerverordening Alblasserdam 2020
Nadeelcompensatieverordening en Handboek Kabels en Leidingen 2019
Nadeelcompensatieregeling Leidingen Alblasserdam
Tijdelijke beleidsregel COVID-19; venten en standplaatsen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening
Telecommunicatieverordening Alblasserdam
Leidingenverordening Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18 november 2020
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 4 november 2020
Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam...
Hondenbeleid gemeente Alblasserdam
Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied Lammetjeswiel 2020
Aanwijzingsbesluit ventverbod gemeente Alblasserdam
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Tweede kraan BCTN
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid van 14 oktober 2020.
Kennisgeving anterieure overeenkomst Alblasserdam, Oost-Kinderdijk nabij 9
Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alblasserdam 2020
Mandaat- en machtigingsbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 oktober 2020
Voorontwerp bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 10 augustus 2020
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar alcoholgebruik gemeente Alblasserdam
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 15 juli 2020
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving Wet kinderopvang gemeente Alblasserdam 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 juli 2020
Besluit te vervanging van archiefbescheiden
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid van 15 juni 2020
Verordening alleenrecht Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen De Vang -...
Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied Lammetjeswiel