Vergunningen Alblasserdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alblasserdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alblasserdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2018 detail
Financiële verordening gemeente Alblasserdam 2015 detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2018 detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening detail
Uitgebreide procedure Schenk detail
Nota Prijsbeleid Vastgoed gemeente Alblasserdam detail
Nota Grond en vastgoedbeleid Alblasserdam detail
Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 detail
Evenementenbeleid 2017 Gemeente Alblasserdam detail
Vaststelling Bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 detail
Verordening Winkeltijden Alblasserdam 2019 detail
Publicatie Wet geluidhinder gemeente Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3 detail
Inspraakverordening gemeente Alblasserdam detail
Gemeente Alblasserdam - intrekken verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Oost Kinderdijk nabij 87 detail
Ontwerp bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam detail
Verordening kwijtscheldingen 2019 detail
Verordening begrafenisrechten 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 detail
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN GELUID WET GELUIDHINDER GEMEENTE ALBLASSERDAM detail
Kennisgeving anterieure overeenkomst "Locatie Mercon-Kloos" detail
Kennisgeving opstellen bestemmingsplan ten behoeve van ontwikkeling locatie Mercon-Kloos detail
Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking detail
Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Alblasserdam 2019 detail
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Nicolaas Beetsstraat en Van Lennepstraat detail
Ontwerp bestemmingsplan Vinkenpolderweg 1-3 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht te Alblasserdam detail
Vaststelling Wijzigingsplan Inrit standplaatslocatie, Alblasserdam detail
Gemeente Alblasserdam - verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrisch voertuigen - diverse locaties detail
Vastgesteld bestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam detail
Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2018 detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit ondergrondse 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven detail
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit ondergrondse 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven detail
Ontwerpbestemmingsplan Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam detail
Ontwerp Wijzigingsplan ‘Inrit standplaatslocatie’, Alblasserdam detail
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN Alblasserdam 2018 detail
Verordening precariobelasting Alblasserdam 2018 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES Alblasserdam 2018 detail
VERORDENING RIOOLHEFFING Alblasserdam 2018 detail
Verordening Begrafenisrechten Alblasserdam 2018 detail
VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING Alblasserdam 2018 detail
Verordening Kwijtscheldingen Alblasserdam 2018 detail