Vergunningen Albrandswaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Albrandswaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Albrandswaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
De heer S. Ouchikh
De heer D. Bijl
Mevrouw L. Li
Mevrouw Q. Li
De heer J. ten Katen
De heer S.A.J. Donata
Rhoon, Zilvervloot 2 - het bouwen van een serre met een kelder
Rhoon, Hof van Portland 12 -het plaatsen en vervangen van gevelreclame voor een supermarkt
Rhoon, Hof van Portland 12 - het vervangen van de huidige condensor voor een gaskoeler
Poortugaal, Kerkstraat 15 - het kappen van 3 bomen (cypres)
Gemeente Albrandswaard - gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Saffierlaan 206
Gemeente Albrandswaard - gehandicapten parkeerplaats op kenteken - De Eik 43 Rhoon
Rotterdam-albrandswaard - het zigen van de gevels van het bedrijfspan het bouwen van een reclamewand...
Rhoon, Regenboog 158 - het bouwen van een villa
Poortugaal, F. v.d. Poest Clementlaan 45 - het wijzigen van de dakkapellen op het voor- en achterdakvlak
Rhoon, Achterdijk 7 - het bouwen van een woning
Poortugaal, Albrandswaardsedijk 160 - het bouwen van een opslagruimte
Rhoon, Achterdijk 6 - het herbouwen van de woning
Poortugaal, Vlier tussen 4 en 27 - het kappen en herplanten van 6 bomen
Poortugaal, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Poortugaal, Zadelmaker 12 -het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
De heer R. Hollaar
Mevrouw Sistia Hartini
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’ ter inzage
Bouwplan Stationsstraat 49-59 Rhoon en ontheffing hogere waarde wet geluidhinder
Poortugaal, Langs het fietpad F.J. Rooimanspand tuus Schroeder ver der Kolklaan nrr 77a en 79 - het kappen...
Poortugaal, Welhoeksedijk 20 en 22 - het bouuwen van twee nieuwe woningen
Rhoon, Mangaan 22 - het realiseren van een aanbouw
Rhoon, Regenboog 194 - het bouwen van een woning
Rhoon, Mangaan 22 - het realiseren van een aanbouw
Rhoon, Maangaan 22 - het realiseren van een aanbouw
Rhoon, tussen Rhoonse Baan en Rijksweg A15 over rivier de Koedood - het bouwen van een brug (voor bereikbaarheid...
De heer P.J. van der Vorm
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening kwijtschelding 2020
Legesverordening en tarieventabel Albrandswaard 2020
Verordening rioolheffing 2020
De heer S. Ouchikh
De heer D. Bijl
Rhoon, Zwaluwenlaan 1 nieuwbouw woon-zorgcomplex Klepperwei
Rotterdam-Albrandswaard, Abel Tasmanstraat 11 wijzigen gevels bedrijfspand, plaatsen reclamewand en hekwerk
Rhoon, Koedood 35 kappen boom
Aanwijzing van BOA van Staatsbosbeheer als toezichthouder APV gemeente Albrandswaard
De heer F. Prins
Rhoon, Dorpsdijk 115 - het tijdelijk aanleggen van een in/uitrit bouwplaats
De heer S.A.J. Donata
Rhoon, Bouwlust 48 - het uitbreiden van de woonruimte aan de zijgevel van de woning
Rhoon, Groene kruisweg, Dorbsdijk, Debussystraat en Revelstraat - het kappen van 6 bomen