6.6

Vergunningen Alkmaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alkmaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alkmaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van voormalig kerkgebouw naar woonkamer en...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van 2 betonwagens en vrachtwagen...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een TWC (tijdelijk warmte centrale) voor...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw - C.J. Allertshof 2, Graft
Gemeente Alkmaar - aanvraag standplaatsvergunning - innemen van een standplaats i.v.m. bevolkingsonderzoek...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - aanleggen van een bouwdepot - op het grasveld...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak -...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Binnenkruier...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - verschuiven van de rooilijn tbv. leidingwerk (5800611)...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van twee raamkozijnen in een bestaande, dichte...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van een gevel (1e bouwlaag) - Langestraat...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - Prins Hendrikstraat...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een tijdelijk werkterrein ten behoeve...
Gemeente Alkmaar - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een nieuwe trap en bijbehorend hek -...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw - G.H. Hoijtinkstraat...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een hoogwerker - Noorderkade...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen vrachtwagen met hijskraan - parkeerplaats...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - slopen en vervangen van een brug - Korte Molenweg...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte voor Fource Automotive...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van kassen ter hoogte van restaurant Foodbar...
Gemeente Alkmaar - aanvraag evenementenvergunning - Nationale Kampioenschappen Vissen (clubs) zaterdag...
Gemeente Alkmaar - verlening evenementenvergunning - organiseren van een rommelmarkt in de flat op de...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een schaftwagen, ecotoilet,...
Gemeente Alkmaar - verlening evenementenvergunning - organiseren van een walking fancy fair - 17 september...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Amazonestraat 15, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een ecotoilet, compressor,...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - vervangen van het bestaande geluidsscherm voor doorzichtige...
Gemeente Alkmaar - verlening standplaatsvergunning - verkoopwagen - op een gedeelte van de Terborchlaan,...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - aanleggen van afmeervoorziening tbv...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een Investa Expertise...
Gemeente Alkmaar - verlening evenementenvergunning - organiseren van de kermis in De Rijp in de periode...
Gemeente Alkmaar - verlening ontheffing sfeerverlichting - ophangen van een vijftal bogen met sfeerverlichting...
Gemeente Alkmaar - verlening collectevergunning - stichting Kerk in Actie in de periode van 22 tot en...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op de tweede...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling gestelde aanvraag voor een evenementenvergunning - houden van een...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanvraag nieuwbouw 3 vrijstaande woningen...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - parkeerplaats...
Gemeente Alkmaar - weigering omgevingsvergunning - bouwkundig splitsen en realiseren van een dakterras...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - parkeerplaats...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - vervangen van het dak - Stuartstraat 51, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van het losse raamkozijn boven de voordeur...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw op de garage - Heilooërdijk...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - parkeerplaats...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanbrengen van een damwand - Droogmakerij...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van 2 ramen aan de achterzijde...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - Nieuwland 4, De Rijp
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - vervangen van een dierenverblijf/educatieruimte...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - wijzigen van de bestemming middels...