7.3

Vergunningen Alkmaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alkmaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alkmaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Alkmaar - gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplan De Kooimeer - besluit hogere waarden...
Gemeente Alkmaar - gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplan De Kooimeer - besluit hogere waarden...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaand bijgebouw op achtererfgebied...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel (voordakvlak) en een garage...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - vernieuwen en vergroten van een aanbouw...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - kappen en herplanten van twee bomen - perceelnummer...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een autolaadkraan - Leestraat...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - De Eendracht 12, Zuidschermer
Gemeente Alkmaar - weigering omgevingsvergunning - bouwen van een carport - Gabriël Metsulaan 26, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw - Louis Couperusstraat 157,...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een inrit/uitrit - Zuidervaart 121,...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van houten planken aan achtergevel en het...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een autolaadkraan - voorzijde...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een schuur - Herenweg 198 A, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel en het vervangen van een reclame...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - voortzetten van de tijdelijke invulling voor wonen...
Gemeente Alkmaar - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - wijzigen van een winkel naar een...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een modulair houten woongebouw met 129...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - voor de winkel...
Gemeente Alkmaar - verlening speelautomatenvergunning - Zijperstraat 26 A, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk bewonen van een bouwwerk aan de achterzijde...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een container - parkeerplaats...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een autolaadkraan - voorzijde...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - inrichten van een vaccinatie locatie GGD HN voor de...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van 20 compacte duurzame nieuwbouw woningen...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - kappen van bomen (tbv nieuwe inrit) - Boekelermeerweg...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een woning (na sloop) - Westeinde 4,...
Gemeente Alkmaar - aanvraag woningomzetting - omzetten van een woning naar kamerverhuur - Fnidsen 75,...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen van een winkel tot winkelruimte...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een terras overkapping...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanbrengen van een horeca keuken afzuigkanaal...
Gemeente Alkmaar - kennisgeving openbare vergadering
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Alkmaar Noord (gedeeltelijk)
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Overdie (gedeeltelijk)
Verkeer - GPP - Alkmaar
Gemeente Alkmaar - bestemmingsplan - Coornhertkade 105, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - bestemmingsplan - Coornhertkade 105, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - in gebruik nemen...
Gemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - in gebruik nemen van een strook groen...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tuinschuur - Elgerweg 9, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - ontvangen verzoek tot het stellen van maatwerk met betrekking tot afvalwater - Olympiaweg...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - Lindenlaan 28, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Mulderij 12, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - kappen van bomen, het bouwen van een fietsbrug en...
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Stetwaard 110, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de indeling van de vestiging van Veilig...
Gemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een constructie tbv een nieuwe lift...
Gemeente Alkmaar - instemming bodemsaneringsplan - Albertina Agnesstraat 20, Alkmaar
Gemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke brug, herinrichting Ringersplein...
Gemeente Alkmaar - verlening vergunning gebruik openbare weg - plaatsen van een steiger - tegen de gevel...