7.4

Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Bekendmaking Vaststellen wijzigingsplan ‘Van Leuvenlaan 6-8-8A’
Bekendmaking Vaststellen wijzigingsplan ‘Van Leuvenlaan 6-8-8A’
Gemeente Alphen-Chaam - instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, zulks door het plaatsen...
Verordening jeugdhulp gemeente Alphen-Chaam 2021
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Melding akkoord
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp wijzigingsplan Notselseweg 1, Strijbeek
Ontwerp wijzigingsplan Notselseweg 1, Strijbeek
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening parkeerbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Marktgeldverordening 2021
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2021 Alphen-Chaam (Rectificatie Carnaval wijziging datum)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Regeling ambtshalve beleid gemeentelijke belastingen ABG-organisatie 2019