Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Drank en Horecawet detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Vastgesteld bestemmingsplan Legstraat 3 in Chaam detail
Vastgesteld bestemmingsplan Legstraat 3 in Chaam detail
Verordening werkgeverscommissie griffie Alphen-Chaam detail
Instructie voor de Griffier detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder detail
Vastgesteld bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder detail
Drank en Horecawet detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Volledige meldingen detail
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen detail
Melding akkoord detail
Volledige meldingen detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Volledige meldingen detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Drank en Horecawet detail
Volledige meldingen detail
Volledige meldingen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam (juni 2019) detail
VERKEERSBESLUIT detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Volledige meldingen detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Gemeente Alphen- Chaam - Vooraankondiging wegversmalling - Chaam detail
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Druisdijk 9b in ALPHEN detail
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Druisdijk 9b in ALPHEN detail
Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Alphen-Chaam detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten detail
Ontwerp wijzigingsplan Elsakkerpad 16 Chaam detail
Volledige meldingen detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail
Volledige meldingen detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure detail
Volledige meldingen detail
Ontwerp wijzigingsplan Elsakkerpad 16 Chaam detail
Gemeente Alphen-Chaam - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 04-SX-XH, zulks door het plaatsen van het bord E6 met onderbord vermeldende het kenteken - nabij de woning Willibrordplein 2 11, 5131 AV te Alphen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure detail