Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam (maart 2020)
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit niet opleggen maatwerkvoorschriften
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Beschikking intrekken deel Omgevingsvergunning beperkte milieutoets:
Drank en Horecawet
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Gemeente Alphen-Chaam - Instellen tijdelijk verbod om stil te staan - Alphen en Strijbeek
Gemeente Alphen Chaam - Instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen - Fietsallee
Gemeente Alphen-Chaam - Instellen parkeerverbod - Boterfabriekweg te Chaam
Vastgesteld wijzigingsplan Schellestraat 9, Alphen
Vastgesteld wijzigingsplan Schellestraat 9, Alphen
Ontwerp bestemmingsplan Wildertstraat 3, Chaam
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Melding akkoord
Volledige meldingen
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten