Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling beheersverordening recreatieterreinen gemeente Alphen-Chaam 25-03-2019 25-05-2019 detail
Bekendmaking omgevingsvergunning Meerleseweg 2a in CHAAM 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verleende APV-vergunning 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 22-03-2019 22-05-2019 detail
Volledige meldingen 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 22-03-2019 22-05-2019 detail
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 22-03-2019 22-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 22-03-2019 22-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 22-03-2019 22-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 15-03-2019 15-05-2019 detail
Melding akkoord 15-03-2019 15-05-2019 detail
Melding akkoord 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 15-03-2019 15-05-2019 detail
Volledige meldingen 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 15-03-2019 15-05-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Hof van Gerla 15-03-2019 15-05-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Hof van Gerla 15-03-2019 15-05-2019 detail
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alphen-Chaam 11-03-2019 11-05-2019 detail
Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 11-03-2019 11-05-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Markdal en ontwerp Plan-Mer 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende gewijzigde exploitatievergunning horeca-inrichting 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 08-03-2019 08-05-2019 detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd 08-03-2019 08-05-2019 detail
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer) 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 08-03-2019 08-05-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Markdal en ontwerp Plan-Mer 08-03-2019 08-05-2019 detail
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Het Sas 11 in ALPHEN 04-03-2019 04-05-2019 detail
Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet 2019 (Damoclesbeleid 2019 gemeente Alphen-Chaam) 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Het Sas 11 in ALPHEN 04-03-2019 04-05-2019 detail
Volledige meldingen 01-03-2019 01-05-2019 detail
Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 Alphen-Chaam 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 01-03-2019 01-05-2019 detail
Horeca-exploitatievergunning 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 01-03-2019 01-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 01-03-2019 01-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 01-03-2019 01-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 01-03-2019 01-05-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 2a 01-03-2019 01-05-2019 detail