Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking omgevingsvergunning Druisdijk 9b Alphen
Bekendmaking omgevingsvergunning Druisdijk 9b in Alphen
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp VVGB en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder...
Bekendmaking omgevingsvergunning Druisdijk 9b in Alphen
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp VVGB en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Vastgesteld wijzigingsplan Kloosterstraat 19 in Chaam
Vastgesteld wijzigingsplan Kloosterstraat 19 in Chaam
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Gemeente Alphen Chaam - Verkeersbesluit - Kern Alphen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Drank en Horecawet
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure
Vastgesteld wijzigingsplan Elsakkerpad 16 in Chaam
Vastgesteld wijzigingsplan Elsakkerpad 16 in Chaam
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ontwerp bestemmingsplan ‘Raadhuisstraat 15-19 te Alphen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Raadhuisstraat 15-19 te Alphen
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Alphen-Chaam
Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Sint Janstraat 19, Alphen
Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Sint Janstraat 19, Alphen