Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Bekendmaking omgevingsvergunning (Zaaknummer 18ZK05312) Alphensebaan 1 in CHAAM
Bekendmaking omgevingsvergunning (Zaaknummer 18ZK05312) Alphensebaan 1 in CHAAM
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Alphen-Chaam 2019
Vastgestelde beleidsnota “Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen”
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp bestemmingsplan Oude Gilzerbaan 1A Alphen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ontwerp bestemmingsplan Oude Gilzerbaan 1A Alphen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan “Kwaalburg 23, Alphen”
Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan “Kwaalburg 23, Alphen”
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet
Melding akkoord
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Volledige meldingen