Vergunningen Alphen-Chaam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Alphen-Chaam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Alphen-Chaam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Wijzigingsplan Schellestraat 9, Alphen
Wijzigingsplan Schellestraat 9, Alphen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit (onder)mandaatregister, ABG Gemeenten
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Mandaat-, machtiging- en volmachtregister bestuur ABG-organisatie
Mandaatbesluit burgemeester verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wvggz regio Breda
Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen gemeente Alphen-Chaam 2020
Verordening parkeerbelasting Alphen-Chaam 2020
Verordening toeristenbelasting Alphen-Chaam 2020
Verordening forensenbelasting Alphen-Chaam 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verordening marktgeld Alphen-Chaam 2020
Verordening rioolheffing Alphen-Chaam 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Alphen-Chaam 2020
Verordening afvalstoffenheffing Alphen-Chaam 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Legesverordening Alphen-Chaam 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Alphen-Chaam 2020
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning (Zaaknummer 19ZK00692) Grazenseweg 1 a in STRIJBEEK
Ontwerp wijzigingsplan Kwaalburg 10 Alphen
Ontwerp bestemmingsplan Geersbroekseweg 29a
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet
Volledige meldingen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ontwerp wijzigingsplan Kwaalburg 10 Alphen