Vergunningen Ameland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ameland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ameland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wijzigingsverordening onroerendezaakbelastingen 2020
Johannes Bakkerstraat in Hollum
Ridderweg 16 in Hollum
Rixt van Doniastraat 17 in Nes
Rixt van Doniastraat 21 in Nes
Vuurtoren Trail Festival Ameland
Kerkepad 1 in Nes
Wijzigingsverordening onroerendezaakbelastingen 2020
Uitvoeringsregeling subsidie voor activiteiten van toeristische jeugdgroepen.
APV gemeente Ameland 2020
Hoge Eggenweg in Nes (Nes, sectie A, nr 4649)
Hogge Eggenweg in Nes (Nes, sectie A, nr 4649)
Strandweg in Buren (Nes,sectie D, nr 1706)
Oranjeweg 10 in Hollum
Hidde Dirks Katstraat 6 t/m 38 in Hollum
Ballumerweg 6 in Nes
Distelduin 334 in Ballum
Oranjeweg 3a in Hollum
Bosrand 72 in Buren
Johannes Bakkerstraat 3 in Hollum
Tussen Dijken 1 in Hollum
Wikkewal 388 in Ballum
Schoolstraat 2 in Hollum
Fostaland in Nes (Nes, sectie A, nr 5035)
Uitvoeringsregelingen subsidie gemeente Ameland 2019
Bosrand 74 in Buren
Oosterlaan 10 in Hollum
Nesserweg 1 in Ballum
Parnassiadal 360 in Ballum
Ballumerweg 6 in Nes
Demonstraties paardenreddingboot in Hollum
Verwijderen aansluitkast en aansluiten kabels in Nes
Smitteweg 10 in Ballum
Hiemkesweg 2 in Nes
Van der Stratenweg 13a in Nes
Johan Wilhelm Burgerstraat 4 in Hollum
Molenweg 7, Nes
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Molenweg 7 in Nes
Kerkepad 1 in Nes
De Klonjes in Hollum
Camminghastraat 16 in Ballum
Ballumerweg 6 in Nes
Kooiweg 12 in Buren
Ballumerweg 6 in Nes
Rixt van Doniastraat 21 in Nes
Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020 gemeente Ameland
Strandweg 39 in Nes
Intrekking ontwerpbestemmingsplan 6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren
Ridderweg 16 in Hollum
Johan Bakkerstraat in Hollum