7.4

Vergunningen Ameland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ameland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ameland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Ameland
Esther Meindertsstraat 6, Buren
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Esther Meindertsstraat 6, Buren
Beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting gemeente Ameland
Muziekonderwijs gemeente Ameland 2014
Huurprijsbeleid gemeentelijk woningbedrijf Ameland 2019
Pastoor Scholtenweg 16 in Buren
De Meer 7 in Hollum
Oranjeweg 13d in Hollum
Jan Roepespad 4 in Hollum
Westerlaan 16 in Hollum
Ballumerweg 6 in Nes
Woonvisie Ameland 2017
Ontwerp-omgevingsvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit uitgebreide procedure: oprichting van een inrichting...
Aanleggen mantelbuis Jan Jacobsweg in Hollum
Bosrand 31 in Buren
Strandweg 17 in Nes
Tiemanshiem 7 en 9 in Buren
Paasduinweg 1 in Buren
Willemspad 2 in Buren
Fabrieksweg 34a in Hollum
Inkoop en aanbestedingsbeleid De Waddeneilanden
Hoge Eggenweg 6 in Nes
Kardinaal de Jongweg 9 in Nes
Camminghastraat 7 in Ballum
Ontwerp-omgevingsvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit uitgebreide procedure:Reeweg, Ballum
Ontwerp-omgevingsvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit uitgebreide procedure: Reeweg, Ballum
Klachtenregeling 2018
Beleidsnota onderhoud wegen recreatieterreinen Ameland
Gladheid bestrijden 2017
Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers
Tussen Dijken en Badweg Holllum en Abehiem in Ballum
Tiemanshiem 15 in Buren
Tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties
Beleidsregel tijdelijke verruiming terrassen 2021
Beleidsregels inzake opvang en beschermd wonen 2016
Duinoord in Nes
Groot Vaarwaterdobbe 13 in Buren
Willibrordusstraat 15 in Buren
Bliekeduun 16 in Hollum
Fabrieksweg 32 in Hollum
Camminghastraat 22 in Ballum
Kievitsweg 40 in Nes
Kardinaal de Jongweg 28 in Nes
Toewijzingsbeleid gemeentelijke woningbeleid Ameland november 2020
Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland november 2020
Regels voor openstelling van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019
Zuiderspruit in Nes
Strandweg 71 in Buren