6.6

Vergunningen Ameland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ameland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ameland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunning
Nadere regels voor terrassen en uitstallingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Omgevingvergunningen
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunningen
Ter inzagelegging Omgevingsvergunning ‘Nieuwbouw van een AHPD Vergister aan de Reeweg (ongenummerd) te...
Ter inzagelegging omgevinsvergunning 'aanleg twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland'
Verleende vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure herbouw groepsverblijf Bramerduinenpad 17 Nes
Verleende omgevingsvergunnngen
Omgevingvergunning met uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan "Buren - Pastoor Scholtenweg 1"
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Nota verblijfrecreatief beleid gemeente Ameland 2016-2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Hollum – Trapweg’
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Bouw loods Strandweg te Ballum’
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning: buiten behandeling gelaten
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Gemeente Ameland - Verkeersbesluit venstertijden centrum Nes - Centrumgebied Nes-Ameland
Strategisch voorraadbeleid gemeentelijk woningbedrijf Ameland 2017
Notitie beleid recreatieve appartementen in en bij woningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Kennisgeving verlengen beslistermijn
Beleidsregel ondergeschikte horeca 2021
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buren – Pastoor Scholtenweg (realisatie woning)'
Verleende omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019
Vaststelling wijzigingsplan ‘Burenlaan 16 te Hollum’
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw appartementen Strandweg 2a Nes
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure aanleg middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland
Aangevraagde vergunningen
Ballumerweg 23a in Nes
Schoolstraat (sectie A, nrs 4270/4795/4796) in Nes
Burgemeester Waldastraat 30 en 30a in Nes