7.5

Vergunningen Ameland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ameland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ameland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Looweg 4a in Ballum
Nesserweg 10 in Ballum
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw woning Miedenweg 23 Nes
Miedenweg 23, Nes
Vlakte van Polet in Nes
J.W. Burgerstraat 4 in Hollum
Kerkstraat 3 in Nes
Hollumerweg 18 in Ballum
Camminghastraat 16 in Ballum
Velduilhoek 208 in Ballum
Fabrieksweg in Hollum
Aanleggen van een kabel in Hollum
Strandweg 2 in Nes
Willibrordusstraat 15 in Buren
Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’
Gruttolaan, Ballum
Gruttolaan, Ballum
Waddenzee (Bornrif)
tijdelijk realiseren van een Tidalkite
Mr. Adriaan de Bruinestraat 11, Hollum
Abehiem, Ballum
Oranjeweg 42-42b Hollum
Achterdijken 30d in Nes
Torenstraat 11a in Nes
De Vennoot
Camminghastraat 41a in Ballum
Kleiduifschieten
Bodemkwaliteitskaart PFAS Ameland
Oosterlaan 20 in Hollum
Kiekendiefsplek 226/227 in Ballum
Engelsmanhiem 39 in Hollum
Oosterlaan 9 in Hollum
Kerkstraat 3 in Nes
Tiemen Boelensweg 11 in Buren
Engelsmanhiem 60 in Hollum
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Esther Meindertsstraat 6 Buren
Hoge Eggenweg 6 in Nes
Burenlaan 4 in Hollum
Badweg, Tussen Dijken, Blienweg, Abehiem, Kwekerij op Ameland
De Blieke 27 in Hollum
Jan van Eijckweg 2 in Nes
Oosterlaan 20 in Hollum
Burenlaan 34 in Hollum
Badweg, Tussen Dijken, Blieneweg, Abehiem, Kwekerij op Ameland
Esther Meindertsstraat 6, Buren
Engelsmanhiem 60 in Hollum
Tussen Dijken 11 in Hollum
Beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties
Beleidsregel tijdelijke verruiming terrassen