6.5

Vergunningen Amstelveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Amstelveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Amstelveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regels verlengde verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet Amstelveen 2020 - 2021
Gemeente Amstelveen - omgevingsvergunning ingetrokken - Burgemeester Rijnderslaan nabij 12 (Sectie H...
Gemeente Amstelveen - melding akkoord voor Huttendorp De Meent van 12 t/m 16 juli 2021 - Grasveld tussen...
Gemeente Amstelveen – aanvraag evenementenvergunning ingetrokken – Bosbaan 10
gemeente Amstelveen - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bilderdijklaan
Gemeente Amstelveen – rectificatie beslistermijn verlengd aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden...
Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2020
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Tramhalte Meent aan de Gondel (kad. perceel...
gemeente Amstelveen - tijdelijke brug en herinrichting - Amsterdamseweg-Dorpsstraat
Bouwbesluit 2012 en APV gemeente Amstelveen, geluidsontheffing verleend, project A9
Gemeente Amstelveen – aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken – Ruischenstein 14
Gemeente Amstelveen - melding akkoord voor Pure Markt op 18 juli, 15 augustus, 19 september en 17 oktober...
Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal – Bedrijventerrein Amstelveen Zuid – Locatie aan de Meerlandenweg...
Gemeente Amstelveen – aanvraag geluidhinder ontheffing ingetrokken – Oranjebaan 13
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2021
Gemeente Amstelveen – Voorontwerp bestemmingsplan De Scheg Oost
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Loethoelilaan 51 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Meerlandenweg 4 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Oranjebaan/Amsteldijk Noord (Sectie W,...
Gemeente Amstelveen - melding incidentele festiviteit ontvangen - Laan Nieuwer-Amstel 1A bij het drijvende...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Klaasje Zevensterstraat 347 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Handweg 15 in Amstelveen
Open Text, Prof. E.M. Meijerslaan 1, Amstelveen, saneren tank
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amsteldijk Noord 100D in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Karmel 2 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Zijdelweg 5A in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Keucheniuslaan 19 en 21 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld - De Morgenstond 18 in...
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Carel Fabritiuslaan 27 in Amstelveen
Aanwijsbesluit loco-secretaris
Gemeente Amstelveen - aanvraag evenementenvergunning ontvangen - Nieuwe Kalfjeslaan 23, Amsterdamse Bos...
Gemeente Amstelveen - melding klein evenement ontvangen - De speeltuin naast De Willmdreesweg 110
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Troubadour 7 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning afgewezen - Bourgondischelaan 6 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Prof. Lorentzlaan 70 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - De Vlaschaard 49 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - De Surmontstraat 38 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Plantsoen Laanhorn 4 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag evenementenvergunning ontvangen - Aanloop 4
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Mr. Troelstralaan 51 in Amstelveen
Gemeente Amstelveen – aanvraag evenementenvergunning ingetrokken – Bosbaan 10
Gemeente Amstelveen - melding klein evenement ontvangen - Jol 194
Financiële verantwoording over de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)...
Gemeente Amstelveen - melding klein evenement ontvangen - Smedemanplein
Besluit mandaat machtiging en volmacht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021
Gemeente Amstelveen - melding klein evenement ontvangen - Middenhoven Wijkpark
Jaarrapportage VTH Amstelveen 2020
Wabo, reguliere procedure, besluit verklaring vergunningvrij, Project A9, nabij de Nieuwe Meerlaan, Amstelveen
Gemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Amsteldijk Noord 100D in Amstelveen
Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Straat van Messina, tegenover Kostverlorenhof...